Aktivity

Zúčastnili sme sa mnohých kantonských veľtrhov v nádeji, že lepšie ukážeme naše produkty svetovým značkám.
Spoločnosť pravidelne organizuje teambuildingové aktivity na zvýšenie súdržnosti tímu

tím