Pracovný postup a suroviny

Vo všeobecnosti máme dostatočné surovinové rezervy.Keď sa objem surovín zvýši, stále môžeme zákazníkom poskytovať produkty za zvýhodnené ceny

Výrobná dielňa a sklad surovín

Výrobná dielňa sklad surovín

Výrobný proces

Výrobný proces